گروه مهندسی متالوژی

این گروه در سال 1391 با پذیرش دانشجویان در گرایش کارشناسی ناپیوسته متالورژی کارخود را آغاز نمود.

در حال حاضر  رشته های زیر در این گروه  فعال می باشند: 

 کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی متالوژی-ذوب فلزات