گروه مهندسی برق

 این گروه در بهمن ماه سال 1390 با پذیرش دانشجو در دو گرایش کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی برق- قدرت و مخابرات آغاز به کار نمود.در حال حاض دکتر عباس بابایی مدیر گروه رشته مهندسی برق می باشد.

در حال حاضر  رشته های زیر در این گروه  فعال می باشند: 

 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 کارشناسی پیوسته مهندسی برق
 کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
 کارشناسی ارشد برق- قدرت