گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی در بهمن 1376 با پذیرش دانشجو در رشته کاردانی ناپیوسته کارهای عمومی ساختمان شروع به کار نمود.در سال 1378 رشته کاردانی پیوسته نیز تاسیس گردید. کارشناسی پیوسته مهندسی عمران و کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران به ترتیب در سالهای 1382 و 1384 در واحد رودهن راه اندازی شدند و در مهر 1389 رشته کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی و در مهر1390 رشته کارشناسی ارشد سازه با اخذ مجوز از وزارت علوم شروع به کار نمودند. اولین مدیر گروه عمران جناب آقای داوود صداقت شایگان به مدت یک سال مدیرگروه بوده اند و از آن پس به ترتیب آقایان سعید حاج قاسمعلی (به مدت یک سال), علی کرمی خانیکی(به مدت دو سال), غلامرضا لکزیان(به مدت دوسال), سعید حاج قاسمعلی (به مدت هفت سال), دکتر حسن احمدی(به مدت یک سال) مدیریت گروه را بر عهده داشته اند. بدلیل افزایش تعداد دانشجویان و پذیرش دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی از سال 1391 گروه عمران دو مدیر گروه یکی برای گرایشهای ارشد سازه هیدرولیکی،کارشناسی آب و کاردانی جناب آقای دکتر بابک امین نژاد و برای گرایش های ارشد سازه و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته عمران جناب آقای مهندس علی اصغر امیر کاردوست انتخاب شدند. از سال 93 تا 95 این مسئولیت بر عهده دکتر حسن احمدی و دکتر سید محمد اشرفی واگذار گردید. همچنین از سال 95 تا 96 این مسئولیت بر عهده آقایان دکتر بهنود برمایه ور و دکتر احسان درویشان بود.در حال حاضر مدیریت این دو گروه بر عهده آقای دکتر احسان درویشان می باشد.

جهت مشاهده سرفصل دروس اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده روزهای حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران اینجا کلیک نمایید.

در حال حاضر  رشته های زیر در این گروه  فعال می باشند:

 کاردانی ناپیوسته عمران- کارهای عمومی ساختمان
 کارشناسی ارشد مهندسی سازه 
 کارشناسی ارشدمهندسی سازه های هیدرولیکی
 کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران 
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
 کارشناسی ارشد عمران - زلزله
 کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب 
 دکترای عمران – خاک(ژئوتکنیک)
 دکترای عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
 دکترای عمران- سازه
 دکترای عمران- آب