گروه مهندسی کامپیوتر

 گروه مهندسی کامپیوتر به عنوان اولین گروه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1372 با پذیرش دانشجو در رشته کاربرد کامپیوتر در مقطع کاردانی ناپیوسته کار خود را آغاز نمود. از آن پس در سال 1376 در رشته کامپیوتر(کاردانی پیوسته) و در سال1378 اولین رشته کارشناسی پیوسته دانشکده و گروه با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار راه اندازی شد. توسعه گروه در سال های 1384 با راه اندازی رشته کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر و در سال 1392 با کارشناسی پیوسته مهندسی فن آوری اطلاعات ادامه یافت. اولین مدیر گروه کامپیوتر و اولین مدیر گروه دانشکده جناب آقای علی شعبانی به مدت دو سال مدیرت گروه بوده اند و از آن پس به ترتیب آقایان حسین حاج رسولیها (به مدت چهار سال), مسعود خسروی(به مدت یکسال), بهزاد اکبری(به مدت یک ماه), محمود عسگری(به مدت سه سال), خانم ماندانا امیدبخش(به مدت یک سال), آقای امید آقالطیفی(به مدت هفت سال) و آقای ساسان آزاد(به مدت شش سال) و آقای امید آقا لطیفی (از سال 1396 تا کنون) مدیریت گروه را بر عهده داشته اند.

در حال حاضر  رشته های زیر در این گروه  فعال می باشند:

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کاردانی ناپیوسته نرم افزار

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار و سخت افزار       
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر