تحصیلات تکمیلی

     در حال حاضر این دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های زیر دانشجو می پذیرد: 

کارشناسی ارشد:

کارشناسی ارشد مهندسی سازه
کارشناسی ارشدمهندسی سازه های هیدرولیکی

کارشناسی ارشد عمران - زلزله

کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب 

کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد برق- قدرت

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

 دکتری:             

دکترای عمران – خاک(ژئوتکنیک)
دکترای عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
دکترای عمران- سازه
دکترای عمران- مدیریت منابع آب