درباره دانشکده


دانشکده فنی و مهندسی در سال 1391 بطور رسمی تاسیس گردید.
 
در حال حاضر رئیس دانشکده بر عهده جناب آقای دکتر پیام حیدری می باشد.

هم اکنون تعداد 65 عضو هیات علمی در این دانشکده مشغول به تدریس هستند و بیش از 5000 دانشجو در رشته های مهندسی برق مکانیک کامپیوتر عمران متالوژی و صنایع  در 5 گرایش دکترا و 10 گرایش کارشناسی ارشد و 14 گرایش کارشناسی و 2 گرایش کاردانی ناپیوسته تحصیل می کنند:

مهندسی عمران: 
       کاردانی ناپیوسته عمران- کارهای عمومی ساختمان
       کارشناسی ارشد مهندسی سازه
       کارشناسی ارشدمهندسی سازه های هیدرولیکی
       کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
       کارشناسی ارشد عمران - زلزله
       کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب 
       دکترای عمران – خاک(ژئوتکنیک)
       دکترای عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
       دکترای عمران- سازه
       دکترای عمران- آب

مهندسی کامپیوتر: 
       کاردانی علمی کاربردی نرم افزار
       کاردانی ناپیوسته نرم افزار

       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)
       کارشناسی ناپیوسته نرم افزار و سخت افزار       
       کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر


مهندسی مکانیک:
       کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک
       کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک- مکانیک در طراحی جامدات
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو      
       کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

      کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

      کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

مهندسی برق:
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات- سوئیچ های شبکه ثابت 
       کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
       کارشناسی ارشد برق- قدرت


مهندسی متالوژی:
       کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی متالوژی-ذوب فلزات  


مهندسی صنایع:
       کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
       دکترای مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید