روزهای حضور

جهت مشاهده روزهای حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده روزهای حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده روزهای حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده روزهای حضور اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک و متالورژی اینجا کلیک نمایید.