کادر اداری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

پست سازمانی

شماره تماس

1

ناصر پور کریمخانی

مسئول آموزش دانشکده

2387

2

علی   محمد اسماعیلی

کارشناس برنامه ریزی و مسئول ساختمان

2543

3

مهرداد حسنی

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی)

2536

4

حسن ایرجی معظمی

کارشناس آموزش (مهندسی عمران)

2637

5

معصومه ملائکه

کارشناس امتحانات

2260

6

ماه بانو معالی کارشناس پژوهش

2317

7

رضا  صدقی کارشناس آموزش(مهندسی عمران) 2637

8

عباس راضی

کارشناس آموزش (فنی و مهندسی)

2637

9

مهدی محمد حسینی

کارشناس فرهنگی

2544

10

نوید فرخی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

2544

12

سید هاشم موسوی

بایگان (فنی و مهندسی)

2636