معرفی دانشجویان برتر

معرفی دانشجویان برتر

مراسم تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی (سال 1396)