معرفی دانشکده

درباره دانشکده


دانشکده فنی و مهندسی در سال 1391 بطور رسمی تاسیس گردید.
روسای دانشکده

1- دکتر سعید حاجی قاسمعلی  (1391- 1393)

سعید حاجی قاسمعلی

2- دکتر پیام حیدری (1393 - 1397)

3- دکتر محسن آدابی (1397- 1399)

محسن آدابی

4- مهندس امید آقالطیفی (1399 تا کنون)

هم اکنون تعداد 65 عضو هیات علمی در این دانشکده مشغول به تدریس هستند و بیش از 1200 دانشجو در رشته های مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر، عمران، متالوژی و صنایع  در 5 گرایش دکترا و 10 گرایش کارشناسی ارشد و 14 گرایش کارشناسی و 2 گرایش کاردانی ناپیوسته تحصیل می کنند.

    

 آمار اعضای هیات علمی دانشکده فنی مهندسی :

گروه آموزشی

رتبه علمی

جنسیت

تعداد

مجموع نعداد

مهندسی کامپیوتر

مربی

خانم

5

11

آقا

2

استادیار

خانم

2

آقا

2

مهندسی عمران

مربی

خانم

0

17

آقا

5

استادیار

خانم

1

آقا

11

مهندسی برق

مربی

خانم

0

6

آقا

1

استادیار

خانم

1

آقا

4

مهندسی مکانیک و مواد

مربی

خانم

0

11

آقا

0

استادیار

خانم

0

آقا

11

مهندسی صنایع و ریاضی

مربی

خانم

4

20

آقا

1

استادیار

خانم

9

آقا

6

مجموع اعضای هیات علمی

65 

    آمار دانشجویان فعال در دانشکده فنی مهندسی در پاییز 1400 :

رشته

مقطع

تعداد دانشجو

مجموع تعداد دانشجو

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

537

554

کارشناسی ارشد

17

مهندسی عمران

کارشناسی

429

594

کارشناسی ارشد

94

دکتری

71

مهندسی صنایع

کارشناسی

17

35

کارشناسی ارشد

6

دکتری

12

مهندسی برق

کارشناسی

9

17

کارشناسی ارشد

8

مهندسی مکانیک

کارشناسی

10

15

کارشناسی ارشد

5

مجموع کل دانشجویان

1215

رشته و گرایش های دانشکده فنی و مهندسی :

مهندسی کامپیوتر: 
       کارشناسی ارشد ناپیوسته  - معماری سیستم های کامپیوتری

       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

       کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار

       کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر
 

مهندسی عمران: 
       کاردانی ناپیوسته عمران- کارهای عمومی ساختمان

       کارشناسی ارشد مهندسی سازه

       کارشناسی ارشد مهندسی سازه های هیدرولیکی

       کارشناسی ارشد عمران - زلزله

       کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب 

       کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران

       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب

       کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

        دکترای عمران – خاک (ژئوتکنیک)

       دکترای عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

       دکترای عمران- سازه

       دکترای عمران- آب


مهندسی مکانیک:
       کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

       کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک- مکانیک در طراحی جامدات

       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو      

       کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

       کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

         کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

مهندسی برق:
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت

       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات- سوئیچ های شبکه ثابت 

       کارشناسی ارشد برق-الکترونیک

       کارشناسی ارشد برق- قدرت


مهندسی متالوژی:
       کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی متالوژی-ذوب فلزات  مهندسی صنایع:
       کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع

       دکترای مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید