معرفی دانشکده

درباره دانشکده


دانشکده فنی و مهندسی در سال 1391 بطور رسمی تاسیس گردید.
روسای دانشکده

1- دکتر سعید حاجی قاسمعلی  (1391- 1393)

سعید حاجی قاسمعلی

2- دکتر پیام حیدری (1393 - 1397)

3- دکتر محسن آدابی (1397- 1399)

محسن آدابی

4- مهندس امید آقالطیفی (1399 تا کنون)

هم اکنون تعداد 65 عضو هیات علمی در این دانشکده مشغول به تدریس هستند و بیش از 3000 دانشجو در رشته های مهندسی برق مکانیک کامپیوتر عمران متالوژی و صنایع  در 5 گرایش دکترا و 10 گرایش کارشناسی ارشد و 14 گرایش کارشناسی و 2 گرایش کاردانی ناپیوسته تحصیل می کنند:

مهندسی عمران: 
       کاردانی ناپیوسته عمران- کارهای عمومی ساختمان
       کارشناسی ارشد مهندسی سازه
       کارشناسی ارشدمهندسی سازه های هیدرولیکی
       کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
       کارشناسی ارشد عمران - زلزله
       کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب 
       دکترای عمران – خاک(ژئوتکنیک)
       دکترای عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
       دکترای عمران- سازه
       دکترای عمران- آب

مهندسی کامپیوتر: 
       کاردانی علمی کاربردی نرم افزار
       کاردانی ناپیوسته نرم افزار

       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)
       کارشناسی ناپیوسته نرم افزار و سخت افزار       
       کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر


مهندسی مکانیک:
       کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک
       کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک- مکانیک در طراحی جامدات
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو      
       کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

      کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

      کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

مهندسی برق:
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات- سوئیچ های شبکه ثابت 
       کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
       کارشناسی ارشد برق- قدرت


مهندسی متالوژی:
       کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی متالوژی-ذوب فلزات  


مهندسی صنایع:
       کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
       دکترای مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید