اخبار

مراسم تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

مراسم تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی

مراسم تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده فنی و مهندسی با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی واحد ، رئیس، مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد. در ابتدای مراسم رئیس دانشکده فنی و مهندسی آقای دکتر آدابی ضمن تبریک به مناسبت روز مهندس، از دانشجویان برتر دانشکده تشکر و قدرانی کرد. در ادامه معاون فرهنگی و دانشجویی واحد آقای دکتر زمانی نوری به بیان اهمیت مسائل اخلاقی در کنار کسب علم و دانش پرداختند. در انتها لوح تقدیر به دانشجویان دانشکده اهدا گردید.

ادامه مطلب