اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول ۹۸ دفاع می کنند

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

به منظور ساماندهی جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۸ ، آخرین مهلت تحویل مدارک به پژوهش دانشکده فنی ومهندسی تاریخ ۹۸/۱۰/۲۶ وآخرین مهلت دفاع در نیمسال اول۹۸ تاریخ ۹۸/۱۱/۱۰ خواهدبود.

ادامه مطلب

زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

در خصوص تاریخ تحویل مدارک جهت داوری و دفاع در نیمسال اول ۹۸-۹۷ به استحضار می رساند، دانشجویان موظفند تا تاریخ ۹۷/۱۰/۲۵، مدارک و نسخه های پایان نامه را تحویل دانشکده نمایند. در ضمن آخرین مهلت دفاع در نیمسال جاری، تاریخ ۹۷/۱۱/۱۱ می باشد. بدیهی است، دانشجویانی که بعد از مهلت تعیین شده اقدام به انجام امور اداری دفاع از پایان نامه خود نمایند، می بایست برای نیمسال دوم سال تحصیلی۹۸-۹۷ ثبت نام داشته باشند.

ادامه مطلب