برگزاری جلسه برنامه ریزی برای دانشجویان دکتری ژئوتکنیک

برگزاری جلسه برنامه ریزی دانشجویان دکتری ژئوتکنیک با حضور ریاست واحد و دکتر صدر نزاد استاد تمام ژئوتکنیک

۱۰ آبان ۱۳۹۵ | ۰۹:۱۵ کد : ۲۷۶۸ اخبار
تعداد بازدید:۹۹۲

در این حلسه که در روز پنجشنبه مورخه 6 آبان انجام شدبه بحٍ و بررسی راهکارهای افزایش کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشجویان رشته دکتری ژئوتکنیک واحد پرداخته شد و مقرر گردید تا با همکاری اساتید برجسته این رشته امکان توسعه فعالیت های پژوهشی مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور فراهم شود. 

لازم به ذکر است، این جلسه با حضور ریاست واحد(جناب آقای دکتر شجاع)، دکتر صدرنژاد ( استاد تمام رشته ژئوتکنیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)، دکتر ارجمند، دکتر پیام حیدری (ریاست دانشکده فنی و مهندسی) و دکتر درویشان( مدیر محترم گروه عمران) برگزار گردید. 


نظر شما :