اخبار

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول ۹۸ دفاع می کنند

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

به منظور ساماندهی جلسات دفاع در نیمسال اول ۹۸ ، آخرین مهلت تحویل مدارک به پژوهش دانشکده فنی ومهندسی تاریخ ۹۸/۱۰/۲۶ وآخرین مهلت دفاع در نیمسال اول۹۸ تاریخ ۹۸/۱۱/۱۰ خواهدبود.

ادامه مطلب