سرفصل دروس و چارت ها

 

لیست سرفصل تفکیکی دروس کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) اینجا کلیک نمایید

2- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) اینجا کلیک نمایید

3- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته  رشته مهندسی کامپیوتر (فن آوری اطلاعات) اینجا کلیک نمایید

4- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) اینجا کلیک نمایید

5- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) اینجا کلیک نمایید

6- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر (معماری کامپیوتر) اینجا کلیک نمایید

مهندسی عمران

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران- عمران اینجا کلیک نمایید.

2- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته  رشته مهندسی اجرایی عمران اینجا کلیک نمایید.

3-  برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران(کلیه گرایش ها) اینجا کلیک نمایید.

4- برای مشاهده چارت مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی عمران(کلیه گرایش ها) اینجا کلیک نمایید.

مهندسی مکانیک

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته  رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو  اینجا کلیک نمایید.

2- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته  رشته مهندسی  مکانیک  اینجا کلیک نمایید.

3- برای مشاهده چارت مقطع کاردانی پیوسته  رشته مکانیک خودرو  اینجا کلیک نمایید.

4- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی  اینجا کلیک نمایید. 

5- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی  اینجا کلیک نمایید. 

مهندسی صنایع

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها  اینجا کلیک نمایید. 

2- برای مشاهده چارت مقطع دکتری مهندسی صنایع  اینجا کلیک نمایید. 

مهندسی مواد

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته  تکنولوژی ذوب فلزات  اینجا کلیک نمایید. 

 

 

عنوان رشته

دروس پایه

دروس اصلی

تخصصی اجباری(الزامی)

تخصصی انتخابی

تخصصی اختیاری

جمع واحد

دروس عمومی

جمع کل

پیش دانشگاهی جبرانی

3

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

8

20

15 و 6

12

-

61

11

72

6

4

مهندسی تکنولوژی متالوژی

9

19

31

-

-

61

11

72

 

5

مهندسی تکنولوژی قدرت

13

26

25

3

-

67

11

88

 

6

مهندسی تکنولوژی خودرو

9

18

30

4

-

61

11

72

 

7

مهندسی فن آوری اطلاعات

21

61

29

9

-

120

26

146

2

8

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

21

59

25

15

-

120

26

146