گروه مهندسی متالوژی

این گروه در سال 1391 با پذیرش دانشجویان در گرایش کارشناسی ناپیوسته متلوژی کارخود را آغاز نمود بدلیل تعداد دانشجویان کم این گروه هنوز رسماً مدیر گروه ندارد و همراه با گروه مکانیک فعالیت می کند.

در حال حاضر  رشته های زیر در این گروه  فعال می باشند: 

 کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی متالوژی-ذوب فلزات