گروه مهندسی برق

این گروه جدیدترین گروه رسمی دانشکده می باشد که توسط مهندس محمدرضا غلامزاده اداره می شود. این گروه در بهمن ماه سال 1390 با پذیرش دانشجو در دو گرایش کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی برق- قدرت و مخابرات آغاز به کار نمود.  

در حال حاضر  رشته های زیر در این گروه  فعال می باشند: 

 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات- سوئیچ های شبکه ثابت 
 کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
 کارشناسی ارشد برق- قدرت