گروه مهندسی مکانیک

 گروه مهندسی مکانیک به عنوان سومین گروه دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از سال 1384 با پذیرش دانشجو در رشته مکانیک خودرو در مقطع کاردانی پیوسته کار خود را آغاز نمود. در ادامه و در سال 1388 رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک راه اندازی شد و سپس در سال 1390 در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی خودرو دانشجو پذیرفت. اولین مدیر گروه مکانیک جناب آقای دکتر ذوالقرنین بودند که به مدت دو سال مدیرت گروه برعهده داشتند و از آن پس جناب آقای دکتر قدیمی به مدت هفت سال مدیر گروه بودند. از سال 1392 تا کنون مدیریت گروه آقای جناب آقای مهندس نازکتبار برعهده دارند.

در حال حاضر  رشته های زیر در این گروه  فعال می باشند:

 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک
 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک- مکانیک در طراحی جامدات
 کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو       
 کاردانی پیوسته مکانیک خودرو