کادر اداری

ردیف

نام و نام خانوداگی

پست سازمانی

شماره تماس

1

علی محمد اسماعیلی

کارشناس امور آموزش (مهندسی عمران)

2543

2

حسن ایرجی معظمی

کارشناس امور آموزش (مهندسی عمران)

2637

3

رضا صدقی

کارشناس امور آموزش (مهندسی عمران)

2637

4

مهرداد حسنی

کارشناس امور آموزش (تحصیلات تکمیلی)

2536

5

عباس راضی

کارشناس امور آموزش (فنی و مهندسی)

2637

6

غلامحسین جلالی شاکر

کارشناس امور آموزش(مهندسی عمران-ناپیوسته)

2637

7

زینب شکری

کارشناس امور آموزش (مهندسی کامپیوتر)

2358

8

سودابه غریبی مشفق

کارشناس امتحانات

2536

9

معصومه ملائکه

کارشناس امتحانات

2260

10

ماه بانو معالی

کارشناس برنامه ریزی

2305

11

فروغ حاجی علی اکبری

کارشناس برنامه ریزی امور کلاس ها

2302

12

جهان مومنی

کارشناس امور پژوهش

2543

13

سیدهاشم موسوی

متصدی بایگانی (مهندسی  عمران)

2636

14

فرشاد گراوند

متصدی بایگانی (فنی و مهندسی)

2302

15

عیسی حنیفی

مسئول پشتیبانی

2382

16

نوید فرخی

مسئول دفتر رئیس دانشکده

2544