مقطع دکتری

1- دکتری مهندسی عمران (خاک)

2- دکتری مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

3- دکتری مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت منابع آب)

4- دکتری مهندسی عمران (سازه)

5- دکتری مهندسی صنایع

خلاصه موارد مهم آیین نامه آموزشی پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری

مرحله آموزشی:

 1. گذراندن 18 تا 22 واحد درسی با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی گروه بر مبنای برنامه مصوب شورای برنامه ریزی دانشگاه با معدل بالای 16
 2. گذراندن دروس جبرانی درصورت عدم تناسب گرایش حداکثر تا سقف 10 واحد با تصویب شورای گروه
 3. نمره قبولی حداقل  14 می باشد.
 4. طول مدت مجاز مرحله آموزشی تا پایان آزمون جامع و دفاع از طرح پژوهشی حداکثر 4 ترم می باشد.
 5. دروس وصیت نامه امام خمینی و برنامه نویسی کامپیوتر باید در مقاطع گذشته گذرانده شده باشد درغیر این صورت گذراندن این دروس الزامی است.

آزمون زبان:

 1. حداقل نمره قبولی زبان انگلیسی جهت دانشجویان دکترا به شرح زیر است:

نام آزمون

حداقل نمره قابل قبول

 •  
 1.  
 1.  
 1.  

TOFEL(PAPER BASE)

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 
 1. نمره درس زبان آزمون EPT-IAU از طریق سایت http://english.iau.ac.ir/ept با وارد نمودن شماره ملی و شماره شناسنامه و شناسه کاربری دانشجو توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی تایید می شود. کارنامه با مهر و امضای کارشناس تحصیلات تکمیلی در پرونده دانشجو قرار داده می شود.
 2. دانشجویانی که EPT  را بین 40 تا 49 کسب کنند با اخذ تعهد در امتحان جامع اجازه شرکت دارند ولی بایستی نمره قبولی را قبل از دفاع از رساله ارائه کنند.

آزمون جامع:

 1. طی نامه کارشناس تحصیلات تکمیلی به مدیرگروه پایان موفقیت آمیز مرحله آموزشی با معدل بالای پانزده و نمره قبولی آزمون زبان و درس وصیت نامه امام خمینی و تکمیل بودن پرونده آموزشی را اعلام می کند.
 2. مدیرگروه از چند درس گذرانده شده در دوره دکترا مرتبط با رساله دانشجو دروسی را برای امتحان کتبی یا شفاهی یا هردو انتخاب می کند.
 3. نمره میانگین دروس بایستی حداقل 15 باشد. درصورتی که نمره میانگین زیر 15 بود دانشجو حداکثر در یک نوبت دیگر می تواند در آزمون جامع شرکت نماید.
 4. قبولی یا عدم قبولی دانشجو در آزمون جامع کتبا به دانشجو ابلاغ می شود.  

استاد راهنما:

 1. استاد راهنما به تقاضای دانشجو و موافقت کتبی استاد با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی واحد تعیین می گردد.
 2. استاد راهنما باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد و حداقل سه سال سابقه تدریس و یا تحقیق در دوره کارشناسی ارشد و یا بالاتر داشته باشد.
 3. به پیشنهاد استاد راهنما و با تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده یک یا دو نفر از اعضای هیئت علمی با مدرک دکتری و حداقل سه سال سابقه تدریس و یا تحقیق در دوره کارشناسی ارشد و یا بالاتر و یا محققان دارای مدرک دکترا به عنوان استاد مشاور تعیین می گردند.

طرح پژوهشی

1- طرح پژوهشی می تواند پس از پایان سال اول تحصیل و حداکثر تا انتهای ترم چهارم در سامانه ثبت نام پروپوزال در وب سایت ثبت گردد و پس از تایید استاد راهنما و شورای گروه و شورای تحصیلات تکمیلی واحد دانشگاهی تایید گردد.

2- پس از تایید پروپوزال در شورای پژوهشی واحد و پایان موفق آزمون جامع دانشجو باید تا پایان نیمسال چهارم در حضور کمیته برگزاری جلسه دفاع(متشکل از اساتید راهنما و مشاور، دو استاد داور داخلی و دو استاد داورخارجی ) از طرح پژوهشی رساله خود دفاع کند.

تدوین رساله

1- ثبت درس پایان نامه پس از تایید قبولی در آزمون جامع و تصویب طرح پژوهشی رساله صورت می گیرد.

2- در پایان هر نیمسال گزارش فعالیتهای پژوهشی خود را به تایید استاد راهنما رسانده و جهت درج در پرونده به آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نماید.

3- تاییدیه دفاع از رساله حداقل دو نیمسال پس از تصویب طرح پژوهشی رساله امکان پذیر است.

4- حداکثر مدت مجاز برای تحصیل در مقطع دکتری 9 ترم می باشد.

تذکر: آیین نامه آموزشی و پژوهشی دوره دکتری را بصورت کامل می توانید از اینجا دانلود نمایید.

تذکر: می توانید از طریق سامانه ثبت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی اقدام به ثبت پروپزال و پایان نامه های خود نمایید .