مقطع کارشناسی ارشد

1-  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش معماری کامپیوتر)

2- کارشناسی ارشد مهندسی عمران (مهندسی سازه)

3- کارشناسی ارشد مهندسی عمران (مهندسی زلزله)

4- کارشناسی ارشد مهندسی عمران (مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی )

5- کارشناسی ارشد مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت منابع آب)

6- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

7- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

8- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

 

خلاصه موارد مهم آیین نامه آموزشی پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

مرحله آموزشی:

 1. گذراندن 32 واحد درسی با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی گروه بر مبنای برنامه مصوب شورای برنامه ریزی دانشگاه با معدل بالای 14
 2. گذراندن دروس جبرانی درصورت عدم تناسب گرایش حداکثر تا سقف 12 واحد با تصویب شورای گروه در بدو ورود می باشد.
 3. نمره قبولی حداقل  12 می باشد.
 4. طول مدت مجاز حداکثر 4 ترم می باشد. و حداکثر دو نیمسال قابل تمدید است.
 5. دروس وصیت نامه امام خمینی و برنامه نویسی کامپیوتر و روش تحقیق باید در مقاطع گذشته گذرانده شده باشد درغیر این صورت گذراندن این دروس الزامی است.
 6. تعداد دروس هر نیمسال 8 تا 14 واحد و با تایید شورای آموزشی واحد تا 16 واحد می باشد.
 7. مهمانی برای یک نیمسال با تایید گروه آموزشی مجاز است. برای نیمسال بعدی مکاتبه با سازمان مرکزی لازم است.
 8. غیبت تا دو درس موجب حذف دروس شده و غیبت غیرموجه بیش از آن نمره دروس صفر می شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد است.
 9. رعایت حداقل 8 واحد برای دانشجویان ترم آخر و غاییبین امتحان لازم نیست. اما مقررات مشروطی برای این ترمها برقرار است.
 10. دو ترم معدل زیر 14 موجب اخراجی دانشجو می شود.
 11. درصورتی که معدل دانشجو کمتر از 14 باشد بایستی قبل از دفاع از رساله با اخذ حداکثر 16 واحد دروسی که نمره آنها زیر 14 می باشد. بصورت ترم جبرانی معدل خود را به 14 برسانند. (باید ترم بصورت معمولی ثبت گردد دانشجویان تحصیلات تکمیلی معرفی به استاد ندارند)

 

 پایان نامه:

1- پروپوزال می تواند پس از پایان سال اول تحصیل و حداکثر تا انتهای ترم چهارم در سامانه ثبت نام پروپوزال در وب سایت ثبت گردد و پس از تایید استاد راهنما و شورای گروه و شورای تحصیلات تکمیلی واحد دانشگاهی تایید گردد.

2- شش ماه پس از تایید پروپوزال در شورای پژوهشی واحد و پایان موفقیت آمیز مرحله آموزشی با معدل بالای 14 و نمره قبولی درس وصیت نامه امام خمینی و تکمیل بودن پرونده آموزشی به تایید کارشناس آموزش دانشجو با طی مراحلی می تواند تا پایان نیمسال چهارم در حضور کمیته برگزاری جلسه دفاع(متشکل از اساتید راهنما و مشاور، استاد داور داخلی و استاد داورخارجی و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده ) از طرح رساله خود دفاع کند.

3- برای ارائه مقاله و ثبت نمره دانشجو می تواند نمره را تا 6 ماه نزد خود نگه دارد(درصورت مشمول بودن تا 3 ماه) و سپس برای ثبت به مرکز اسناد ارائه دهد.

تذکر: آیین نامه آموزشی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد را بصورت کامل می توانید از اینجا دانلود نمایید.

تذکر: می توانید از طریق سامانه ثبت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی اقدام به ثبت پروپزال و پایان نامه های خود نمایید .